2012-10-18 Svensk Druid-Tidning Nr 7 oktober

2012-10-18 Svensk Druid-Tidning Nr 7 oktober

Svensk Druid-Tidning har som huvuduppgift att informera bröderna om verksamheten ute i landet samt att spegla utvecklingen inom vår Orden.

Svensk Druid-Tidning startade med sitt första nummer i december 1919 och det blev ett trevande försök att få kontinuerlig utgivning. Först 1934 började tidningen att komma ut med tio nummer per år och under ett antal år var namnet på tidningen Nordisk Druid-Tidning,detta tack vare ett nära samarbete med den Danska Druid-Orden.

Svensk Druid-Tidning utkommer idag med 10 nummer per år,uppehåll under juli och augusti.

2012-10-18 07:50
Tillagd i varukorgen