29 Dec, Michael Fager

Stort grattis Michael på din födelsedag önskar bröderna i Logen Värend.

Michael en broder som invigdes i eubatgraden i Logen Värend 2018-02-28. Faddrar för Michael är Lars Magnusson och Lars Alvén

2022-12-19 12:00