Logen Värend FGDO Druid-Orden

Misteln och Eken

FGDO Svenska Druid-Ordens ideella målsättning är att utveckla oss själva och varandra, samt att bröderna rättar sig efter gängse moralbegrepp och sedliga grundsatser. FGDO Svenska Druid-Orden är politiskt och religiöst neutral. Som bröder ska vi bindas samman av broderskärleken, som kommer till uttryck i vårt umgänge samt visad omsorg om varandra.

Logens viktigaste uppgifter är att hjälpa oss att bli bättre som människor och medmänniskor. Detta når vi genom vårt rituella arbete, samt genom att bry sig om varandra. En viktig förutsättning för denna utveckling är att vara tillsammans, lära känna varandra och att ha trevligt tillsammans. Detta försöker vi uppnå genom samvaro och utveckling vid våra logesammankomster, både under Logemötet och i efterlogen med ideella inslag från egna bröder eller speciellt inbjudna, samt även vid besök hos andra Loger. Andra tillfällen för att utvecklas är vid studiebesök, utflykter, samt också vid festlig samvaro med våra familjer.

    Vill du bli en av oss

    Klicka här för mer information

     

    Tillagd i varukorgen