26 Nov, Edgar Säterdal

26 Nov, Edgar Säterdal

Stort grattis på din födelsedag önskar bröderna i Logen Värend.

Edgar en broder som invigdes i eubatgraden i Logen Värend 1995-04-24.

2023-11-16 12:00
Tillagd i varukorgen