27 Nov, Mattias Hildebrand

Grattis Mattias

Stort grattis på din födelsedag önskar bröderna i Logen Värend.

Mattias en broder som invigdes i eubatgraden 2004-05-06.

2022-11-20 18:18