30 Sep, Lars Karlsson

30 Sep, Lars Karlsson

Stort grattis Lars på din födelsedag önskar bröderna i Logen Värend.

Lars en broder som invigdes i eubatgraden i Logen Värend 2012-02-29.  Faddrar för Lars är Hans-Eric Svensson och Ulf Svensson

2022-09-20 12:00